Авторизація
Логін
Пароль


Авторизація необхідна для використання всіх можливостей і ресурсів сайту.

Тимчасовий Логін і Пароль Ви можете отримати у класного керівника Вашої дитини.

Далі, ви можете використовувати або цей Логін і Пароль, або створити собі нові в розділі "Налаштування".

Умови доступності НВК №10 для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Освітній заклад забезпений безперешкодним доступом до будівлі закладу та приміщень 1 поверху для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.
Навчально-виховний комплекс №10 м. Хмельницького, Дистанційне навчання