Авторизація
Логін
Пароль

Забули пароль?


Авторизація необхідна для використання всіх можливостей і ресурсів сайту
(авторизація доступна лише для учнів, батьків учнів та вчителів НВК№10)

Після авторизації, Ви зможете змінити свій доступ (логін, пароль і т.д.) у розділі "Налаштування"

Де шукати
Що шукати
Почніть вводити слово

Умови доступності НВК №10 для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Освітній заклад забезпений безперешкодним доступом до будівлі закладу та приміщень 1 поверху для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.
Навчально-виховний комплекс №10 м. Хмельницького, Дистанційне навчання